Vi har modtaget flere henvendelser fra en række faglige virksomheder, som har støttet op om udviklingen af den nye lønstatistik. Det vil vi gerne takke for, og samtidig præsentere de enkelte sponsorer nedenfor.
Præsentation af sponsorer